YÜZDE HESAPLAMA


İŞLEM
Seçilen işlem ile aşağıdakine benzer hesaplamaları yapabilirsiniz.

ÖRNEK: ( A=50 , B=60 )
50 kişilik bir sınıfta öğrencilerin %60'ı kız ise sınıfta kaç kız vardır?
A SAYISI
B SAYISI
Matematik Matematikçiler'de:
www.matematikciler.com