Bir adamın, her biri üçer halkadan oluşan beş tane zinciri varmış. Bir demirciye giderek, elindeki zincirleri birleştirerek bir tek zincir yapmasını istemiş ve bu iş karşılığında ne ödeyeceğini sormuş.

Demirci bir halkayı kesmek için iki akçe, bir halkayı kaynak yapmak ve birleştirmek için de iki akçe istediğini söylemiş.

İşin bitiminde adam demirciye kaç metelik ödemiş?