Bir cerrah arka arkaya 3 hastayı ameliyat edecektir. Ancak sadece 2 çift eldiveni vardır. Ameliyatların güvenli olması için cerrah eldivenleri kullanmada nasıl bir yol izlemelidir?Klinik prosedür şöyledir:a. Doktorun elinin değdiği herhangi bir eldiven yüzeyi hastalara değmeyecektir.b. Hastalardan herhangi birine değen eldiven yüzeyi doktorun eline veya başka bir hastaya değmeyecektir.c. Her hastada iki elini de kullanacaktır.
SORUNUN CEVABI / ÇÖZÜMÜ
Bu sorunun olası bir çözümü şu şekildedir:Cerrah bir eline, sol el olsun, üç eldiven üst üste giyer, diğer eline, sağ el olsun, bir eldiven giyer ve ilk hastayı ameliyat eder.Daha sonra sol elindeki eldiveni ters çevirip sağ eline giyer ve ikinci hastayı ameliyat eder.Son olarak yine sol elindeki eldiveni ters çevirip sağ eline giyer ve üçüncü hastayı ameliyat eder.