Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan müfredatta yer alan güncel ortaöğretim lise 10. sınıf matematik dersi kazanımları burada.

10. sınıf öğretim programıveri, sayma ve olasılık, sayılar ve cebir, geometri öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Alt öğrenme alanları ve bu alt öğrenme alanlarına ait kazanımları aşağıda bulabilirsiniz.

NOT: Fen lisesi öğretim programı için 10. sınıf Fen Lisesi Matematik Kazanımları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

10. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Sayma ve Olasılık

Konu: Sıralama ve Seçme

1. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar

2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.

3. Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.

4.  n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.

5. Pascal üçgenini açıklar.

6. Binom açılımını yapar.

Konu: Basit Olayların Olasılıkları

1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık
olmayan olay kavramlarını açıklar.

2. Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Fonksiyonlar

Konu: Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.

2. Fonksiyonların grafiklerini çizer.

3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.

4. Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini
yapar.

Konu: İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

1. Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.

2. Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.

3. Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Polinomlar

Konu: Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

1. Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.

2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Konu: Polinomların Çarpanlara Ayrılması

1. Bir polinomu çarpanlarına ayırır.

2. Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar.

Alt Öğrenme Alanı: . İkinci Dereceden Denklemler

Konu: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar.

2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar.

4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Dörtgenler ve Çokgenler

Konu: Çokgenler

1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.

Konu: Dörtgenler ve Özellikleri

1. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

Konu: Özel Dörtgenler

1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Uzay Geometri

Konu: Katı Cisimler

1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

Kazanımların açıklamalarına ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
• Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı. (2019, 13 Ağustos).
Erişim adresi müfredat.meb.gov.tr