Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan müfredatta yer alan güncel ilkokul 1.sınıf matematik dersi kazanımları burada.

1. sınıf öğretim programı, sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Alt öğrenme alanları ve bu alt öğrenme alanlarına ait kazanımları aşağıda bulabilirsiniz.

1. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

SAYILAR VE İŞLEMLER ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılar

1. Rakamları okur ve yazar.

2. Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.

3. 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.

4. 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.

5. Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.

6. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, büyüklük-küçüklük bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.

7. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

8. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

1. Toplama işleminin anlamını kavrar.

2. Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

3. Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.

4. Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

5. Zihinden toplama işlemi yapar.

6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

1. Çıkarma işleminin anlamını kavrar.

2. 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

3. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.

4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler ve Şekiller

1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.

2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.

Alt Öğrenme Alanı: Uzamsal İlişkiler

1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.

2. Eş nesnelere örnekler verir.

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Örüntüler

1. Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.

2. En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.

ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Uzunluk Ölçme

1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.

2. Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.

3. Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçme birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.

Alt Öğrenme Alanı: Paralarımız

1. Paralarımızı tanır.

Alt Öğrenme Alanı: Zaman Ölçme

1. Tam ve yarım saatleri okur.

2. Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.

3. Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Tartma

1. Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.

Alt Öğrenme Alanı: Sıvı Ölçme

1. Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.

2. En az üç özdeş kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.

VERİ İŞLEME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri Toplama ve Değerlendirme

1. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.

Kazanımların açıklamalarına ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
• Matematik Dersi Öğretim Programı İlkokul ve Ortaokul. (2019, 13 Ağustos).
Erişim adresi müfredat.meb.gov.tr