Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan müfredatta yer alan güncel ilkokul 3.sınıf matematik dersi kazanımları burada.

3. sınıf öğretim programı, sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Alt öğrenme alanları ve bu alt öğrenme alanlarına ait kazanımları aşağıda bulabilirsiniz.

3. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

SAYILAR VE İŞLEMLER ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılar

1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.

3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini
belirler.

4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.

5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar.

6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar.

7. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur.

8. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.

9. Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder.

10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

2. Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir.

3. İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

4. Zihinden toplama işlemi yapar.

5. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

1. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.

2. İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.

3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

1. Çarpma işleminin kat anlamını açıklar.

2. Çarpım tablosunu oluşturur.

3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.

4. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar.

5. 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.

6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

2. Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler.

3. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.

4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.

2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir.

3. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.

4. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.

5. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler.

6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler ve Şekiller

1. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir.

2. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.

3. Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler.

4. Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder.

Alt Öğrenme Alanı: Uzamsal İlişkiler

1. Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler.

2. Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar.

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Örüntüler

1. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.

Alt Öğrenme Alanı: Geometride Temel Kavramlar

1. Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir.

2. Doğruyu, ışını ve açıyı tanır.

3. Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.

ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Uzunluk Ölçme

1. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları kullanarak ölçme yapar.

2. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar.

3. Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer.

4. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder.

5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Çevre Ölçme

1. Nesnelerin çevrelerini belirler.

2. Şekillerin çevre uzunluğunu standart olmayan ve standart birimler kullanarak ölçer.

3. Şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.

4. Şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Alan Ölçme

1. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer.

2. Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.

Alt Öğrenme Alanı: Paralarımız

1. Lira ve kuruş ilişkisini gösterir.

2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Zaman Ölçme

1. Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar.

2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

3. Olayların oluş sürelerini karşılaştırır.

4. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Tartma

1. Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer.

2. Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.

3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Sıvı Ölçme

1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.

2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.

3. Litre ile ilgili problemleri çözer.

VERİ İŞLEME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri Toplama ve Değerlendirme

1. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.

2. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.

3. En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.

Kazanımların açıklamalarına ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
• Matematik Dersi Öğretim Programı İlkokul ve Ortaokul. (2019, 13 Ağustos).
Erişim adresi müfredat.meb.gov.tr