Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan müfredatta yer alan güncel ortaöğretim lise 11. sınıf matematik dersi kazanımları burada.

11. sınıf öğretim programı, geometri, sayılar ve cebir, veri, sayma ve olasılık öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Alt öğrenme alanları ve bu alt öğrenme alanlarına ait kazanımları aşağıda bulabilirsiniz.

NOT: Fen lisesi öğretim programı için 11. sınıf Fen Lisesi Matematik Kazanımları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

11. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Trigonometri

Konu: Yönlü Açılar

1. Yönlü açıyı açıklar.

2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.

Konu: Trigonometrik Fonksiyonlar

1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

4. Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.

5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Analitik Geometri

Konu: Doğrunun Analitik İncelenmesi

1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.

2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.

3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Fonksiyonlarda Uygulamalar

Konu: Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

1. Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Konu: İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.

2. İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.

Konu: Fonksiyonların Dönüşümleri

1. Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Alt Öğrenme Alanı: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

Konu: İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

1. İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

Konu: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.

2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Çember ve Daire

Konu: Çemberin Temel Elemanları

1. Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar.

2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

Konu: Çemberde Açılar

1. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Çemberde Teğet

1. Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

Konu: Dairenin Çevresi ve Alanı

1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: Uzay Geometri

Konu: Katı Cisimler

1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak
işlemler yapar

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Olasılık

Konu: Koşullu Olasılık

1. Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.

2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.

3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.

Konu: Deneysel ve Teorik Olasılık

1. Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.

11. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Sayılar

Konu: Sayı Kümeleri

1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

2. Doğal sayıların çözümlenmesi ile ilgili problemler çözer.

3. Eşit miktarda artarak devam eden sınırlı sayıdaki doğal sayıların toplamını bulur.

Konu: Bölünebilme

1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili işlemler yapar.

2. Bir tamsayının pozitif tamsayı bölenlerinin sayısını bulur.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenler

Konu: Dik Üçgen

1. Dik üçgenlerle ilgili problemler çözer.

2. Dik üçgende trigonometrik oranlarla ilgili problemler çözer.

3. Üçgenlerin benzerliğiyle ilgili problemler çözer.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Denklem ve Eşitsizlikler

Konu: Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

1. Birinci dereceden bir veya iki bilinmeyenli denklemlerle ilgili problemler çözer.

2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerle ilgili problemler çözer.

Konu: Bilinçli Tüketici Aritmetiği

1. Gelir-giderleri göz önüne alarak birey, aile ve kurum bütçesi oluşturur.

2. Seyahatlerde mümkün olan alternatifleri karşılaştırır.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Çember ve Daire

Konu: Çemberin Temel Elemanları

1. Çemberin temel elemanlarını tanır.

Konu: Çemberde Açılar

1. Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Dairenin Çevresi ve Alanı

1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.

Kazanımların açıklamalarına ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
• Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı. (2019, 13 Ağustos).
Erişim adresi müfredat.meb.gov.tr