Tarama Kategorisi

Bunları Biliyor Musunuz?

Etkisiz Eleman Nedir?

İkili bir işleme göre (toplama ve çarpma işlemi gibi) işlem sonucuna etki etmeyen elamana etkisiz eleman denir. Bir kümede a ve e iki…

Arkadaş Sayılar Nedir?

İki sayı birbirinin kendisi hariç pozitif bölenleri toplamına eşitse bu sayılara arkadaş sayılar denir.En küçük arkadaş sayı…

Her Özdeşlik Bir Denklem midir?

Her özdeşlik aynı zamanda denklem midir? Bu soruya cevap vermek için denklemin ve özdeşliğin tanımına* bakalım.DENKLEM: İçinde en…

Ters Eleman Nedir?

İkili bir işleme göre (toplama ve çarpma işlemi gibi) etkisiz elemanı (e) bulunan bir küme ele alalım. Bu kümede bulunan bir a…

Sıfır Rakamını Kim Buldu?

Sıfırın MÖ 450 yıllarında Orta Amerika'da yaşayan Maya kabilesinde kullanıldığına dair kanıtlar vardır. M.S. 800 civarında ise…

Googolplex Sayısı Nedir?

1 rakamının ardından gelen bir googol kadar sıfırla yazılan sayıya googolplex adı verilir. Bu sayı 10 üzeri bir googol olarak da…

Googol Sayısı Nedir?

Googol, matematikteki büyük sayılardan biridir ve 10100'e eşittir. Başka bir deyişle 1 googol, 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek…

Pi Sayısı Adını Nereden Alır?

Pi sayısı ismini, Yunanca περίμετρον yani "çevre" sözcüğünün ilk harfi olan π harfinden alır. Bu harf Latin Alfabesi'nde Pİ ile…

Pi Sayısı Kaçtır?

Öncelikle Pi sayısı 3,14 değildir. Pi sayısı 3,14.................. şeklinde sonsuza kadar giden irrasyonel bir sayıdır. 3,14 pi…

Pi Sayısı Nedir?

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır.Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, π sayısı…

E Sayısını Kim Buldu?

e sabitine dolaylı olarak ilk değinen İskoç matematikçi John Napier olmuştur. Napier, 1618'de logaritmalar üzerine yayımladığı bir…

E Sayısı Nedir?

Euler sayısı veya e sayısı, matematik, doğal bilimler ve mühendislikte önemli yeri olan sabit bir reel sayı, doğal logaritmanın…

Neden Hep X Kullanılır?

Matematikte, cebirde bilinmeyen yerine hep X kullanılmasının sebebi Cebirin Araplar tarafından geliştirilmiş olmasıdır. İlk Cebir…