Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan müfredatta yer alan güncel ilkokul 2.sınıf matematik dersi kazanımları burada.

2. sınıf öğretim programı, sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Alt öğrenme alanları ve bu alt öğrenme alanlarına ait kazanımları aşağıda bulabilirsiniz.

2. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

SAYILAR VE İŞLEMLER ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılar

1. Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar.

2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.

3. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder.

4. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

5. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.

6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.

7. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.

8. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

1. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

2. İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur.

3. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

4. Zihinden toplama işlemi yapar.

5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

1. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.

2. 100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

4. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

5. Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki “eşitlik” anlamını fark eder.

6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.

2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.

3. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

1. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.

2. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

1. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler ve Şekiller

1. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.

2. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.

3. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.

4. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.

Alt Öğrenme Alanı: Uzamsal İlişkiler

1. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.

2. Çevresindeki simetrik şekilleri fark eder.

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Örüntüler

1. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.

2. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Uzunluk Ölçme

1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.

2. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.

3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.

4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.

5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.

6. Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Paralarımız

1. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.

2. Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.

3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Zaman Ölçme

1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.

2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Tartma

1. Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.

2. Kütle ölçme birimiyle ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Sıvı Ölçme

1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.

2. Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.

VERİ İŞLEME ÖĞRENME ALANI

Veri Toplama ve Değerlendirme

1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.

Kazanımların açıklamalarına ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
• Matematik Dersi Öğretim Programı İlkokul ve Ortaokul. (2019, 13 Ağustos).
Erişim adresi müfredat.meb.gov.tr