TIMSS Sınavları Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması kapsamın yapılmaktadır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA’nın bir projesi olan TIMSS, öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. İlk kez 1995 yılında yürütülen bu çalışma her 4 yılda bir,  4. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. TIMMS sorularını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

TIMSS SORULARI 2015 – 2011 – 2007

TIMSS 2007, TIMSS 2011 ve TIMSS 2015 sınavları sonrasında açıklanan 4. sınıf ve 8. sınıf Matematik ve Fen sorularını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

KAYNAKLAR:
• MEB TIMSS-Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması. (2019, 7 Ocak).
Erişim adresi timss.meb.gov.tr