Pİ SAYISI NEDİR: Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, pi sayısı bir matematiksel sabittir. Pi sayısı π sembolü ile gösterilir. Günlük kullanımda basitçe π ≈ 3,1416 olarak ifade edilmesine rağmen gerçek değerini ifade etmek için periyodik olarak tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağa ihtiyaç vardır.

Bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi Pi’ye eşittir.

Pi sayısı ismini, Yunanca περίμετρον yani “çevre” sözcüğünün ilk harfi olan π harfinden alır. Bu harf Latin Alfabesi’nde Pİ ile sembolize edilir. Ayrıca pi sayısı Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.

Pİ SAYISININ İLK 100 BASAMAĞI

3,

14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679

Devamı: Pi Sayısının İlk 1000 Basamağı

Pİ SAYISINI ÇEKİCİ KILAN NEDİR?

Pi, kültürel açıdan matematiksel sabitler içerisinde en çok etki yaratanıdır. Bunu en basit nedenleri çok eskiden beri bilinmesi, çember gibi çok yaygın bir geometrik cisimle ilgili olmasıdır. Ayrıca bir kural izlemeden sonsuza kadar devam eden ondalık açılımının insan aklını zorlamasıdır. Son zamanlarda ilgi çekici bir başka yönü ise pi sayısı basamakları arasında doğum tarihi bulmak. 

Her ne kadar matematiksel açıdan π çok az bir gizem içerse de popüler kültürde bunun aksini işleyen eserler bolca mevcuttur. Örneğin her yıl 14 Mart tarihinde Pi günü kutlanmaktadır.