“İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.”

Newton

“Matematik bilimlerin sultanıdır.”

Carl Friedrich Gauss

“Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçek bilim sayılamaz.”

Leonardo da Vinci

“Dinsiz ilim topal, ilimsiz din kördür.”

Albert Einstein

“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.”

Lobachevski

“Algoritma şöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah ‘a hamd ve senalar olsun“

Harezmi

Matematikle İlgili Sözler

“Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.”

M.Kemal Atatürk

“Matematikte bir şeyleri asla anlamazsın, sadece onlara alışırsın.”

John von Neumann

“Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bilmediğimiz bir konudur.”

Bertrand Russell

Bir teoremin zerafeti onda görebildiğin fikirlerin sayısıyla doğru, o fikirleri görebilmek için harcadığın çabayla ters orantılıdır.

George Polya

Matematikle İlgili Sözler

“Geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kanıtları açık ve düzenlidir. Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir. Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır. Eflatun’un kapısında aşağıdaki sözlerin yazılı olduğu nakledilir: “Geometrici olmayan evimize giremez.”

Ibn Haldun

“Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.”

Plato

“Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur.”

C. Morley

“Matematik, dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcıdır.”

Baykul

“Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder.”

Henri Poincare

“Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.”

Albert Einstein

“Geometri, yaratılış öncesi de vardı.”

Plato

“Tanrı vardır, çünkü matematik tutarlıdır; şeytan vardır, çünkü bunu ispat edemiyoruz.”

Morris Kline

“Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir.”

Galileo

“Kara delikler, Tanrının 0’a böldüğü yerlerdir.”

Steven Wright

Matematikle İlgili Sözler

“Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.”

Leonardo Da Vinci

“Şu an ispatlananlar, bir zamanlar sadece tasavvurdu.”

Atasözü

“Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır.”

Aristotle

“Ne kadar çok bilirsen, o kadar az emin olabilirsin.”

Voltaire

“Eğer mutsuzsam, matematikle uğraşıp mutlanırım. Eğer mutlu isem; matematikle uğraşıp mutluluğumu muhafaza ederim.”

P. Turan

“Allah kainatı matematik dilinde yaratmıştır.”

Galileo

“Matematik aşk gibidir: Basit bir fikir, fakat her an karmaşıklaşabilir.”

R. Drabek

“Bariz matematikteki en tehlikeli sözcüktür.”

E.T. Bell

“x2 yılında x yaşındaydım.”

(Yaşı sorulduğunda)

Augustus De Morgan

Matematikle İlgili Sözler

“Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur.”

Lord KELVIN

”Tarihte üç büyük olay vardır: Bunlardan ilki, evrenin oluşumudur. İkincisi, yaşamın başlangıcıdır. Bu ikincisi ile aynı derecede önemli olan üçüncüsü ise, yapay zekanın ortaya çıkışıdır.”

Edward Fredkin

“Matematik, insan zihninin idrak edebildiği bütün kavramların ve bu kavramlar arasındaki bütün ilişkilerin ifade edildiği dildir.”

AİDOS 2000

“Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme…”

Simeon Poisson

“Başka her şey de olduğu gibi matematiksel bir teori için de öyledir; güzellik algılanabilir fakat açıklanamaz.”

Cayley, Arthur

“İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettigini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.”

Tolstoy

“Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.”

Einstein, Albert

“Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme”

Simeon Poisson

“Sen de biliyorsun ki biz hepimiz aynı sebepten dolayı matematikçi olduk; tembeliz.”

Rosenlicht, Max

“Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası olurlar.”

Goethe

Matematikle İlgili Sözler

“Bir matematikçi sanmaz fakat bilir. İnandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. Güveninizi beklemez. Belki dikkat etmenizi ister.”

Henri Poincare

“Dünyadaki en mâsum uğraş matematiktir”

G. H. Hardy

“…evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.”

Galileo