10 basamaklı bir sayı şu kurala uygun şekilde yazılacaktır:Bu sayının;1. basamağındaki rakam sayıdaki 0’ların sayısı, 2. basamağındaki rakam sayıdaki 1’lerin sayısı, … 10. basamağındaki rakam sayıdaki 9’ların sayısını gösterecektir.ÖRNEK: 4 basamaklı bir sayı: 1210, 2020 şeklinde olabilir.Bu kurala uygun 10 basamaklı bir sayı yazılabilir mi? Yazılırsa sayı kaç olabilir?
SORUNUN CEVABI / ÇÖZÜMÜ
Yazılabilir. Bu sorunun olası bir çözümü 6210001000‘dir. Bu sayıda; 6 tane 0 2 tane 1 1 tane 2 0 tane 3 0 tane 4 0 tane 5 1 tane 6 0 tane 7 0 tane 8 0 tane 9 vardır.