Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan müfredatta yer alan güncel ortaöğretim fen lisesi 11. sınıf matematik dersi kazanımları burada.

Fen Liseleri 11. sınıf öğretim programı, geometri, sayılar ve cebir, veri, sayma ve olasılık öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Alt öğrenme alanları ve bu alt öğrenme alanlarına ait kazanımları aşağıda bulabilirsiniz.

NOT: Anadolu liselerin öğretim programı için 11. sınıf Matematik Kazanımları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

FEN LİSESİ 11. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Trigonometri

Konu: Yönlü Açılar

1. Yönlü açıyı açıklar.

2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.

Konu: Trigonometrik Fonksiyonlar

1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

4. Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer.

5. Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar.

6. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Analitik Geometri

Konu: Doğrunun Analitik İncelenmesi

1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.

2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.

3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Fonksiyonlarda Uygulamalar

Konu: Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

1. Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Konu: İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.

2. İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.

Konu: Fonksiyonların Dönüşümleri

1. Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Alt Öğrenme Alanı: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

Konu: İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

1. İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

Konu: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.

2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Çember ve Daire

Konu: Çemberin Temel Elemanları

1. Çemberlerde teğet, kesen, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklar.

2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

Konu: Çemberde Açılar

1. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Çemberde Teğet

1. Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

Konu: Dairenin Çevresi ve Alanı

1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: Uzay Geometri

Konu: Katı Cisimler

1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak
işlemler yapar

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Olasılık

Konu: Koşullu Olasılık

1. Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.

2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.

3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.

Konu: Deneysel ve Teorik Olasılık

1. Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.

Kazanımların açıklamalarına ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
• Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik Dersi Öğretim Programı. (2019, 13 Ağustos).
Erişim adresi müfredat.meb.gov.tr