Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan müfredatta yer alan güncel ortaöğretim fen lisesi 12. sınıf matematik dersi kazanımları burada.

Fen Liseleri 12. sınıf öğretim programısayılar ve cebir, geometri öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Alt öğrenme alanları ve bu alt öğrenme alanlarına ait kazanımları aşağıda bulabilirsiniz.

NOT: Anadolu liselerin öğretim programı için 12. sınıf Matematik Kazanımları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

FEN LİSESİ 12. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Konu: Üstel Fonksiyon

1. Üstel fonksiyonu açıklar.

Konu: Logaritma Fonksiyonu

1. Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer.

2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer.

3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

1. Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Diziler

Konu: Gerçek Sayı Dizileri

1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.

2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur.

3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

4. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Trigonometri

Konu: Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri

1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.

2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.

Konu: Trigonometrik Denklemler

1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Dönüşümler

Konu: Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.

2. Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Türev

Konu: Limit ve Süreklilik

1. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar.

2. Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.

3. Genişletilmiş gerçek sayılar kümesinde sonsuz için limit ve sonsuz limit kavramlarını
açıklayarak uygulamalar yapar.

4. Belirsizlik durumlarını inceleyerek bu durumdaki fonksiyonların limitini hesaplar.

5. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar.

Konu: Anlık Değişim Oranı ve Türev

1. Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar.

2. Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir.

3. Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kuralları
bulur ve bu kurallarla ilgili işlemler yapar.

4. İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturarak türev hesabı yapar.

5. Bir fonksiyonun yüksek mertebeden türevlerini bulur.

Konu: Türevin Uygulamaları

1. Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.

2. Bir fonksiyonun ekstremum noktalarını türev yardımıyla belirler.

3. Bir fonksiyonun dönüm noktasını türev yardımıyla belirler.

4. Türevi yardımıyla fonksiyonların grafikleri çizer.

4. Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.

Alt Öğrenme Alanı: İntegral

Konu: Belirsiz İntegral

1. Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur.

2. Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.

Konu: Belirli İntegral ve Uygulamaları

1. Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.

2. Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak işlemler yapar.

3. Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

4. Belirli integral ile alan hesabı yapar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Analitik Geometri

Konu: Çemberin Analitik İncelenmesi

1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.

2. Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar.

Kazanımların açıklamalarına ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
• Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik Dersi Öğretim Programı. (2019, 13 Ağustos).
Erişim adresi müfredat.meb.gov.tr