Kesirler ve Kesir Çeşitleri

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Kesir Nedir?
  • √ Birim Kesir Nedir?
  • √ Basit, Bileşik, Tam Sayılı Kesir Nedir?
  • √ Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme
  • √ Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre Çevirme

KESİRLER

Kesir: Bir bütünün eş parçalarını gösteren, a/b şeklinde yazılabilen ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortaya kesir çizgisi çizilir, çizginin üstünde pay, altında payda olur.

Kesir

Payda bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını, pay ise bu parçalardan kaçının alındığını gösterir.
NOT: Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Bir bütünü sıfır parçaya ayıramayacağımız için paydada sıfır bulunamaz.

KESİR ÇEŞİTLERİ

1) BASİT KESİRLER

Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.

Basit Kesir

BİRİM KESİR: Payı 1 olan basit kesirlere birim kesir denir.

Birim Kesir 

2) BİLEŞİK KESİRLER

Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir.

Bileşik Kesir 

3) TAM SAYILI KESİRLER

Bir tam sayı ve bir basit kesir ile ifade edilen kesirlere tam sayılı kesir denir.

Tam Sayılı Kesir 

TAM SAYILI KESRİ BİLEŞİK KESRE ÇEVİRME

Bir tam sayılı kesiri bileşik kesre dönüştürürken kesrin paydası ile tam sayı çarpılır ve bulunan sonuca kesrin payı eklenerek paya yazılır.

Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre Çevirme 

BİLEŞİK KESRİ TAM SAYILI KESRE ÇEVİRME

Bir bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürürken kesrin payı paydasına bölünür, bu bölme işlemindeki bölüm tam kısma, kalan paya yazılır, payda ise değiştirilmeden aynen yazılır.

Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme 

Bu konunun devamı olan konulara da göz atabilirsiniz: Kesirleri Genişletme ve Sadeleştirme

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:

  • √ Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
  • √ Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Parantezli İşlemler

Kesirleri Genişletme ve Sadeleştirme

Bunları da beğenebilirsin
YORUMLAR