BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Kesir Nedir?
✓ Birim Kesir Nedir?
✓ Basit, Bileşik, Tam Sayılı Kesir Nedir?
✓ Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme
✓ Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre Çevirme

KESİRLER

Kesir: Bir bütünün eş parçalarını gösteren, a/b şeklinde yazılabilen ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortaya kesir çizgisi çizilir, çizginin üstünde pay, altında payda olur.

Kesir

Payda bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını, pay ise bu parçalardan kaçının alındığını gösterir.

NOT: Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Bir bütünü sıfır parçaya ayıramayacağımız için paydada sıfır bulunamaz.

KESİR ÇEŞİTLERİ

1) Basit Kesirler

Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.

Basit Kesir


BİRİM KESİR: Payı 1 olan basit kesirlere birim kesir denir.

Birim Kesir

2) Bileşik Kesirler

Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir.

Bileşik Kesir

3) Tam Sayılı Kesirler

Bir tam sayı ve bir basit kesir ile ifade edilen kesirlere tam sayılı kesir denir.

Tam Sayılı Kesir

TAM SAYILI KESRİ BİLEŞİK KESRE ÇEVİRME

Bir tam sayılı kesiri bileşik kesre dönüştürürken kesrin paydası ile tam sayı çarpılır ve bulunan sonuca kesrin payı eklenerek paya yazılır.

Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre Çevirme

BİLEŞİK KESRİ TAM SAYILI KESRE ÇEVİRME

Bir bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürürken kesrin payı paydasına bölünür, bu bölme işlemindeki bölüm tam kısma, kalan paya yazılır, payda ise değiştirilmeden aynen yazılır.

Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
✓ Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Parantezli İşlemlerKesirleri Genişletme ve Sadeleştirme