BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Zaman Ölçme Birimleri
✓ Saniye, Dakika, Saat, Gün, Hafta, Ay, Yıl
✓ Zaman Ölçülerini Birbirine Çevirme

ZAMAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Zamanı ölçmek için bir çok ölçü birimi kullanırız. Bunlardan en çok kullandıklarımızı küçükten büyüğe doğru saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl şeklinde sıralayabiliriz.

SANİYE

Bir dakikanın altmışta biri olan zaman ölçü birimine saniye denir ve kısaca sn. ile gösterilir.

ÖRNEK: 3 dakika kaç saniyedir bulalım.

Dakikayı saniyeye çevirirken 60 ile çarparız.
3 dakika ➔ 3 x 60 = 180 saniyedir.

ÖRNEK: 480 saniye kaç dakikadır bulalım.

Saniyeyi dakikaya çevirirken 60’a böleriz.
480 saniye ➔ 480 : 60 = 8 dakikadır.

DAKİKA

60 saniyelik zaman ölçü birimine dakika denir ve kısaca dk. ile gösterilir.

ÖRNEK: Tuğçe zemin kattan asansöre biniyor ve evinin bulunduğu kata 2 dk. 42 sn. sonra ulaşıyor. Asansörde geçirdiği süre kaç saniyedir bulalım.

Dakikayı saniyeye çevirirken 60 ile çarparız.
2 dk. ➔ 2 x 60 sn. = 120 sn.

Şimdi bu sonucu 42 saniye ile toplayalım.
120 sn. + 42 sn. = 162 sn.

ÖRNEK: 252 saniye kaç dakika kaç saniyedir bulalım.

Saniyeyi dakikaya çevirirken 60’a böleriz.
252’yi 60’a bölersek bölüm 4, kalan 12 olur.

252 saniye = 4 dakika 12 saniyedir.

SAAT

Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimine saat denir ve kısaca sa. ile gösterilir.

ÖRNEK: Bir sinema filmi 2 saat 23 dakika sürmektedir. Bu filmin kaç dakika süreceğini bulalım.

Saati dakikaya çevirirken 60 ile çarparız..
2 sa. ➔ 2 x 60 = 120 dk.

Şimdi bu sonucu 23 dakika ile toplayalım.
120 dk. + 23 dk. = 143 dk.

ÖRNEK: Saat 17.30’da kalkan bir uçak 1 saat 45 dakika sonra inmiştir. Bu uçağın iniş saatini bulalım.

Uçağın iniş zamanını bulabilmek için kalkış zamanını ve uçuş süresini SAAT / DAKİKA olacak şekilde alt alta yazıp toplarız.

 SA.  DK.
  17 . 30
 + 1 . 45
  18 . 75 = 19 . 15

60 dakika 1 saat yaptığı için 75 dakikanın içinden 60 dakikayı alıp saat kısmına ekleriz. Geriye 15 dakika kalmış olur.

ÖRNEK: Akşam 21.32’de uyuyan Hande sabah 08.48’de uyanmıştır. Hande’nin ne kadar süre uyuduğunu bulalım.

Geçen süre bulunurken sonraki zamandan önceki zaman çıkartılır. Uyku anında bir gün geçtiği için sabah 08.48’e 24 saat ekleyerek bulduğumuz sonuçtan 21.32’yi çıkartırız.

   SA.  DK.
    08 . 48
 + 24 . 00
    32 . 48

   SA.  DK.
    32 . 48
 − 21 . 32
    11 . 16

GÜN

Dünya’nın kendi ekseni etrafında 1 kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süreye gün denir.

ÖRNEK: İlyas gittiği bir geziden 5 gün 10 saat sonra dönmüştür. İlyas’ın gezisinin kaç saat sürdüğünü bulalım.

Günü saate çevirirken 24 ile çarparız.
5 gün ➔ 5 x 24 = 120 sa.

Şimdi bu sonucu 10 saat ile toplayalım.
120 sa. + 10 sa. = 130 sa.

ÖRNEK: 76 saat kaç gün kaç saattir bulalım.

Saati güne çevirirken 24’e böleriz.
76’i 24’e bölersek bölüm 3, kalan 4 olur.

76 saat = 3 gün 4 saattir.

HAFTA

Birbirini takip eden 7 günden oluşan zaman parçasına hafta denir. Bir hafta 7 gündür.

ÖRNEK: Karadeniz turuna gitmeyi isteyen Sevde 2 hafta 3 gün sürecek bir tur planlamıştır. Bu turda her gün 300 TL harcayacağını düşünen Sevde bu turda toplam kaç TL harcayacağını düşünmektedir.

Haftayı güne çevirirken 7 ile çarparız.
2 hafta ➔ 2 x 7 = 14 gün

Şimdi bu sonucu 3 gün ile toplayalım.
14 gün + 3 gün = 17 gün

Her gün için 300 TL harcayacağını düşündüğüne göre 17 ile 300’ü çarparız.
17 x 300 TL = 5100 TL

AY

Yılın on iki bölümünden her birine ay denir.
30 gün olan aylar; Nisan, Haziran, Eylül ve Kasımdır.
31 gün olan aylar; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralıktır
28 veya 29 gün olan ay Şubattır.

Hangi Ay Kaç Gün Olur?

Hangi ayın kaç gün çektiğini yumruk hesabı ile bulabilirsiniz.

  • İki elinizi baş parmakları birbirine bakacak şekilde yumruk yapın.
  • Bir ay kemik çıkıntısı, bir ay boşluk olacak şekilde ayları eşleştirin.
  • Çıkıntıya denk gelen aylar 31 gün, boşluğa denk gelen aylar (şubat hariç) 30 gündür.
  • Şubat ayı ise son iki hanesi 00 veya 4’ün katı olan yıllarda 29 gün, diğer yıllarda 28 gündür.
Hangi ay kaç gün eller ile bulma yöntemi

ÖRNEK: 1 Haziranda memleketine giden Osman Amca 2 ay 20 gün sonra dönmüştür. Buna göre Osman Amca kaç gün memlekette kalmıştır bulalım.

Memlekette Haziran ve Temmuz ayını geçirmiştir ve Ağustos ayında dönmüştür. Haziran ayı 30 gün, Temmuz ayı 31 gündür. Ayrıca 20 gün daha kalmıştır.

30 + 31 + 20 = 81 gün

YIL

Dünya’nın, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 6 saatlik zamana yıl denir.

ÖRNEK: Eski dost olan Hatice ve Selma aradan geçen 12 yıl 8 ay 4 gün sonra buluşma imkanı bulmuşlardır. Ayrıldıklarında tarih 12 Şubat 1980 olduğuna göre buluştukları tarihi bulalım.

Buluştukları tarihi bulabilmek için ayrıldıkları tarihi ve geçen süreyi YIL / AY / GÜN olacak şekilde alt alta yazıp toplarız.

   YIL    AY   GÜN
1980 – 02 – 12
 + 12 – 08 – 04
1992 – 10 – 16

Hatice ile Selma’nın buluştukları tarih 16 Ekim 1992’dir.

ÖRNEK: 7 Mayıs 2011’de doğan Zehra’nın doğumundan 5 Şubat 2022’ye kadar geçen süre ne kadardır bulalım.

İki tarih arasında geçen süreyi bulmak için sonraki tarihten önceki tarihi çıkartırız. Bunun için tarihleri YIL / AY / GÜN olacak şekilde alt alta yazarız ve çıkarma işlemini yapabilmek için gerektiğinde 1 yılı 12 aya, 1 ayı 30 güne dönüştürürüz.

    YIL    AY   GÜN
   2022 – 02 – 05
− 2011 – 05 – 07
Bir ayı 30 güne dönüştürürüz.

    YIL    AY   GÜN
   2022 – 01 35
− 2011 – 05 – 07
Bir yılı 12 aya dönüştürürüz.

    YIL    AY   GÜN
   2021 13 – 35
− 2011 – 05 – 07
   10 yıl – 8 ay – 28 gün

  • 1 yıl = 365 gün = 12 ay = 52 hafta
  • 1 ay = 30 gün
  • 1 hafta = 7 gün
  • 1 gün = 24 saat
  • 1 saat = 60 dakika
  • 1 dakika = 60 saniye

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Uzunluk ÖlçmeDikdörtgenin Alanı