BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Komşu Açı
✓ Tümler Açı Nedir?
✓ Komşu Tümler Açı
✓ Bütünler Açı Nedir?
✓ Komşu Bütünler Açı
✓ Ters Açı Nedir?

KOMŞU AÇI

Köşesi ve birer kenarı ortak olan açılara komşu açılar denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısı ile CBD açısının BC kenarı ortak olduğu için bu iki açı komşudur.

Komşu Açı

TÜMLER AÇI

Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya tümler açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki AOB açısının ölçüsü ile DEC açısının ölçüsünün toplamı 90° olduğu için bu iki açı tümler açıdır.

s(AÔB) + s(DÊC) = 40° + 50° = 90° olduğu için AÔB ile DÊC tümlerdir.

Tümler Açılar

ÖRNEK: 70° ile 20°, 89° ile 1°, 75° ile 15° tümler açılardır.

KOMŞU TÜMLER AÇI

Ölçüleri toplamı 90° olan ve komşu olan iki açıya komşu tümler açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki MOP açısının ölçüsü ile PON açısının ölçüsünün toplamı 90° olduğu için ve bu açılar komşu oldukları için bu iki açı komşu tümler açıdır.

s(MÔP) + s(PÔN) = 70° + 20° = 90° olduğu için ve bu açılar komşu olduğu için MÔP ile PÔN komşu tümlerdir.

Komşu Tümler Açı

 BÜTÜNLER AÇI

Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıya bütünler açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki AOB açısının ölçüsü ile DEC açısının ölçüsünün toplamı 180° olduğu için bu iki açı bütünler açıdır.

s(AÔB) + s(DÊC) = 30° + 150° = 180° olduğu için AÔB ile DÊC bütünlerdir.

Bütünler Açılar

ÖRNEK: 170° ile 10°, 99° ile 81°, 45° ile 135° bütünler açılardır.

 KOMŞU BÜTÜNLER AÇI

Ölçüleri toplamı 180° olan ve komşu olan iki açıya komşu bütünler açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki AOC açısının ölçüsü ile COB açısının ölçüsünün toplamı 180° olduğu için ve bu açılar komşu oldukları için bu iki açı komşu bütünler açıdır.

s(AÔC) + s(CÔB) = 132° + 48° = 180° olduğu için ve bu açılar komşu olduğu için AÔC ile CÔB komşu bütünlerdir.

Komşu Bütünler Açılar

TERS AÇILAR

Kesişen iki doğruda oluşan açılarda komşu olmayan açılara ters açılar denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

ÖRNEK: Ters Açı Yandaki şekilde BÔC ile AÔD ters açıdır ve AÔB ile DÔC ters açıdır.

Bu ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. s(BÔC) = s(AÔD) ve s(AÔB) = s(DÔC)

Tümler Açı, Bütünler Açı, Ters Açı Soruları

1) Tümleri kendisinin 2 katı olan açıyı bulalım.

Açımız X derece olsun. Tümleri de açımızın 2 katı olduğu için 2X olacaktır. Açımız ve tümlerinin toplamı 90° olacaktır.

Yani X + 2X = 90°

3X = 90° bulunur. Bize açımızı yani X’i sorduğu için 90’ı 3’e böleriz ve X=30° bulunur.

2) Bütünleri kendisinin 8 katı olan açıyı bulalım.

Açımız X derece olsun. Bütünleri de açımızın 8 katı olduğu için 8X olacaktır. Açımız ve tümlerinin toplamı 180° olacaktır.

Yani X + 8X = 180°

9X = 180° bulunur. Bize açımızı yani X’i sorduğu için 180’ı 9’a böleriz ve X=20° bulunur.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.