AŞKIN SAYI NEDİR: Matematikte cebirsel olmayan herhangi bir reel sayıya aşkın sayı denir. Diğer bir deyişle, katsayıları tamsayı (ya da rasyonel) olan bir polinomun kökü olamayan reel sayılara aşkın sayı denir.

Buradan, tüm aşkın sayıların irrasyonel olduğu sonucuna varılabilir. Ancak tüm irrasyonel sayılar aşkın sayı değildir. Örneğin irrasyoneldir ancak aşkın değildir. Çünkü  polinomunun bir köküdür. Pi sayısı ve e sayısı aşkın sayılardır.