Öklid (Euklides)’ten beri asal sayıların sonsuz olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar asal sayıları bulma ile ilgili bir formül üretilmeye çalışılmış olsa da sonuç hep hüsran olmuştur. Sonsuz olan bu sayıların bir formülü bulunamasa da bilinen asal sayılar kümemizi genişletme çabaları devam etmektedir.

Aşağıdaki tablo bilinen en büyük asal sayıların tarihçesini gözler önüne sermektedir.

Tablodaki M harfi Mersenne sayılarını ifade etmektedir. M harfinin yanındaki sayıyı formülde yerine koyarak Mersenne asal sayısını bulabilirsiniz. Mn= 2n − 1

Sayı Basamak Bulunma Yılı
M127 39 1876
180×(M127)2 + 1 79 1951
M521 157 1952
M607 183 1952
M1279 386 1952
M2203 664 1952
M2281 687 1952
M3217 969 1957
M4423 1,332 1961
M9689 2,917 1963
M9941 2,993 1963
M11213 3,376 1963
M19937 6,002 1971
M21701 6,533 1978
M23209 6,987 1979
M44497 13,395 1979
M86243 25,962 1982
M132049 39,751 1983
M216091 65,050 1985
391581×2216193 − 1 65,087 1989
M756839 227,832 1992
M859433 258,716 1994
M1257787 378,632 1996
M1398269 420,921 1996
M2976221 895,932 1997
M3021377 909,526 1998
M6972593 2,098,960 1999
M13466917 4,053,946 2001
M20996011 6,320,430 2003
M24036583 7,235,733 2004
M25964951 7,816,230 2005
M30402457 9,152,052 2005
M32582657 9,808,358 2006
M43112609 12,978,189 2008
M57885161 17,425,170 2013
M74207281 22,338,618 2016
M77232917 23,249,425 2017
M82589933 24,862,048 2018

 BİLİNEN EN BÜYÜK 10 ASAL SAYI

 Şimdiki tablomuz ise bilinen en büyük on asal sayı üzerine.

Sıra Asal Sayı Bulan Bulunma Tarihi Basamak Sayısı
1. 282,589,933 − 1 GIMPS 2018 Aralık 7 24,862,048
2. 277,232,917 − 1 GIMPS 2017 Aralık 26 23,249,425
3. 274,207,281 − 1 GIMPS 2016 Ocak 7 22,338,618
4. 257,885,161 − 1 GIMPS 2013 Ocak 25 17,425,170
5. 243,112,609 − 1 GIMPS 2008 Ağustos 23 12,978,189
6. 242,643,801 − 1 GIMPS 2009 Nisan 12 12,837,064
7. 237,156,667 − 1 GIMPS 2008 Eylül 6 11,185,272
8. 232,582,657 − 1 GIMPS 2006 Eylül 4 9,808,358
9. 230,402,457 − 1 GIMPS 2005 Aralık 15 9,152,052
10. 225,964,951 − 1 GIMPS 2005 Şubat 18 7,816,230

KAYNAKLAR:
• Largest known prime number. (2018, 22 Aralık).
Erişim adresi en.wikipedia.org