Bu paragraftaki;
0′ ların sayısı  … tanedir,
1′ lerin sayısı  … tanedir,
2′ lerin sayısı  … tanedir,
3′ lerin sayısı  … tanedir,
4′ lerin sayısı  … tanedir,
5′ lerin sayısı  … tanedir,

6′ ların sayısı  … tanedir,
7′ lerin sayısı  … tanedir,
8′ lerin sayısı  … tanedir,
9′ ların sayısı  … tanedir.