Güreş seçme kampında 200 güreşçi, her birinde 20 sandalye bulunan 10 sıra halinde oturmaktadır.

Önce her sıranın en ağır güreşçisi seçilip, bu seçilen 10 güreşçi arasından en hafif olanı belirleniyor. Bu güreşçinin adı ‘’Ağırların Hafifi’’ olsun.

Sonra da her kolonun en hafif güreşçisi seçilip, bu seçilen 20 hafif güreşçinin en ağır olanı belirleniyor. Bu güreşçinin adı da ‘’Hafiflerin Ağırı’’ olsun.

‘’Ağırların Hafifi’’ mi daha ağırdır, yoksa ‘’Hafiflerin Ağırı’’ mı?