Sultan II Murat 1444 yılı Ağustos’unda tahtı 12 yaşlarındaki oğlu II Mehmet’e (daha sonra Fatih Sultan Mehmet olacak) bıraktı tahta bir çocuğun geçtiğini öğrenen İtalyan, Alman, Lehistan (şimdiki Polonya), Macaristan, Sırp ve Ulahlardan müteşekkil yeni bir haçlı ordusu Eylül’de savaş ilan edip Varna’ya kadar geldi bunun üzerine II Mehmet Manisa’ya çekilen babası II Murat’a bir mektup gönderdi:

Padişah biz isek, size emrediyoruz, gelip ordunun başına geçiniz; yok siz iseniz gelip devletinizi müdafaa ediniz.”

Sultan Murat derhal Edirne’ye gelerek tahta yeniden oturdu ve 10 Kasım 1444’te Varna’da haçlılarla yapılan savaşta ordunun başında bulundu haçlılar bozguna uğradı.