Aşağıdaki cümledeki boşluklara yazıyla öyle sayılar yazın ki cümlenin bütünü doğru olsun.

Örnek: otuziki

Bu ilginç cümlede …………… tanesi sesli, …………… tanesi de sessiz olmak üzere toplam ……………… tane harf var.