İslam kültüründe geometri her yerde bulunur. Bunu camilerde, medreselerde, saraylarda ve evlerde görebilirsiniz. Bu gelenek MS 8. yüzyılda, İslamiyet’in ilk dönemlerinde başladı. Zanaatkarlar Roma ve Pers kültürlerinden gelen motifleri aldılar ve onlardan yeni görsel ifade biçimleri geliştirdiler.

Tarihin bu dönemi İslam Kültürü’nün altın çağıydı: Önceki medeniyetlerin birçok kazanımı bu dönemde korundu ve daha da geliştirildi. Bu süreç, bilimde ve matematikte önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Bu gelişmelere, İslami sanatta soyut formların ve ileri düzey geometrinin gittikçe kompleks hale gelen kullanımı eşlik etti. Bu kullanım, halılarda ve kumaşlardaki karmaşık çiçek motiflerinden sonsuza dek tekrar ediyormuş gibi görünen döşeme motiflerine kadar çeşitlenmekteydi. Bu sonsuzluk, ilahi düzene hayranlığı ve ona yönelik bir temaşayı yansıtıyordu. Bu tasarımlar, göze çarpan karmaşıklıklarına rağmen sadece çember çizecek bir pergel ve çizgi çizmeye yardımcı bir cetvel ile oluşturulabilir. Yalnızca bu basit aletlerle kaleidoskopik bir desen çeşitliliği yaratılabilir.

Peki bu nasıl yapılıyor?

KAYNAKLAR:
• The complex geometry of Islamic design – Eric Broug. (2017, 5 Mayıs).
Erişim adresi ed.ted.com