Aklınızdan 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı bir sayı tutun.

Bu sayıyı tersinden çıkartın.

Çıkan sonucu tersiyle toplayın sonuç kaç çıkar.

yani  XYZ ise XYZ – ZYX = ABC

ABC+CBA= ???