KARTEZYEN KOORDİNAT SİSTEMİNİN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?

Kartezyen (İngilizce : Cartesian) Fransız matematikçi Descates’in adına Latince +ian (+cil / +çıl ) ekinin getirilmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Koordinat ise (İngilizce : co-ordinate)  Latince com- (birlikte) takısı ile “to ordinate” (sıralamak, dizmek) eyleminin birleşimiyle oluşmuştur.

KOORDİNAT SİSTEMİNİ KİM BULDU?

Kartezyen Koordinat Sistemi Koordinat sisteminin tarihine bakacak olursak bu sistemin fikrinin hem Descartes tarafından hem de Pierre de Fermat tarafından birbirinden bağımsız olarak geliştirildiğini görürüz. Descartes 1637 yılında çalışmalarını yayınladı. Fermat da 3 boyutlu olarak çalıştı ancak çalışmalarını yayınlamadı. Bu yüzden Kartezyen Koordinat Sistemi Descartes tarafından bulundu kabul edilir ve adı da ondan gelmektedir.

Kartezyen koordinat sisteminin geliştirilmesi Isaac Newton ve Gottfried Wilhelm Leibniz tarafından Kalkülüs’ün gelişiminde önemli bir rol oynayacaktır.

Diğer birçok koordinat sistemleri Descartes’ten sonra geliştirilmiştir. (Uçak için kutupsal koordinatlar ve üç boyutlu uzay için küresel ve silindirik koordinatlar gibi) [*]

Yukarıdaki resimde iki boyutlu kartezyen koordinat sistemi, aşağıdaki resimde ise üç boyutlu kartezyen koordinat sistemi yer almaktadır.

Üç Boyutlu Kartezyen Koordinat SistemiKaynak [*] : http://en.wikipedia.org/wiki/Cartesian_coordinate_system