Bu tür zekaya sahip olan insanlar, mantık kurallarına ve benzerliklerine, neden-sonuç ilişkilerine ve bunlara benzer soyut işlemlere karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Bu kişiler kategorilere veya sınıflara ayırarak, genelleme yaparak, hesaplayarak, mantık yürüterek ve soyut ilişkiler üzerinde çalışarak iyi şekilde öğrenirler.

Mantıksal – Matematiksel zekası kuvvetli bir öğrenci ;

1. Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar.

2. Soyut ve kavramsal düşünebilir.

3. Bilgiler arasında bağlantılar kurar.

4. Güçlü bir muhakemesi vardır.

5. Satranç ve briç gibi oyunları oynamaktan zevk alır.

6. Matematiksel problemleri kafasında kolayca ve çabucak çözer.

7. Matematik dersini sever.8- Matematiksel hesaplama oyunlarını ilginç bulur.

8. Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi stratejik oyunları oynamayı sever.

9. Olayları ve nesneleri kategorilere ayırmayı veya onları hiyerarşik olarak düzenlemeyi sever.

10.Yüksek düzeyde bilişsel düşünme becerisi içeren deneylere katılmayı sever.

11. Yaşıtlarına kıyasla soyut düşünebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilme kabiliyetleri çok iyi gelişmiştir.