Matematik kelimesinin kökeni Eski Yunancadır. Matesis kelimesi eski yunancada “BEN BİLİRİM” anlamına gelmektedir. Daha sonrada sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen μάθημα (máthema) sözcüğünden türemiştir. μαθηματικός (mathematikós) öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir.

Peki Matematik Kelimesi nereden gelmiştir ?

Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir.