İlk Defa Sıfırın Kullanılması

Harezmî,9. yy’da sıfırı buldu. Daha önceki yıllarda sıfır yerine boşluk bırakılıyordu.Bu da zaman zaman işlem hatalarına yol açıyordu.İlk olarak Türk matematikçi sıfırı Avrupalılara tanıttı ve hemen kabul gördü.

İlk Logaritma Cetveli

1614 yılında İskoç Napier tarafından bulundu.

İlk Defa Sinüsün Kullanılması

Battanî,10.yy’da sinüs ile hesaplar yapmaya başladı.

İlk Defa Tanjantın Kullanılması

Ebu’l Vefa,10.yy’da matematiğe tanjantı getirdi.

İlk Defa Algoritmanın Kullanılması

Harezmî,9. yy’da.(Algoritma ismi Harezmî’nin değişmiş hâlidir.)

İlk Binom Açılımı

Ömer Hayyam. 11.yy.’da buldu.

İlk Pascal Üçgeni

Ömer Hayyam. 11.yy.’da buldu.

Pi Sayısının Hesaplanan En Büyük Değeri

Yıllarca pi sayısının tam değeri bulunamadı. Günümüzde ise 1 milyarıncı basamağa kadar biliniyor.

İsimlendirilmiş En Büyük Sayı

10 üzeri 100 sayısı (1 ve yanında 100 tane sıfır) googol olarak adlandırılır.

Roma Rakamı İle Yazılan En Uzun Sayı

3888 sayısı: MMMDCCCLXXXVIII

İlk İnternet

1958 yılında Amerikan ordusunun kendi arasında haberleşmek için kurduğu ağ ilk internet ağıdır.Daha sonra yaygınlaşan sistem,70’li yıllarda halka açıldı.Fakat en büyük ilerleyişini 90’larda yaptı.

Mors Alfabesinin İlk Kullanılması

1843’te Samuel Morse icat etti. Nokta ve çizgilerden oluşan morse alfabesinin en bilinen mesajı S.O.S’tur.

İlk Makine

M.Ö. 3500 yıllarında Sümerliler tarafından yapılan su çekme makinesi bilinen ilk makinedir.

İlk Daktilo

1808 yılında İtalyan bir gazeteci tarafından yapıldı. Önceki basit örneklerine çok daha kullanışlı ve dayanıklı idi.

İlk Fotokopi Makinesi

1938’de Carlson yaptı.

İlk Bilgisayar

John Mauchy ve Presper Eckert 1946 yılında ENIAC adlı bilgisyarı yaptı.Bu devasa bilgisayar 10.000 dolara bile alıcı bulabiliyordu.