1’den 12’ye kadar olan on iki sayıdan rastgele seçilen beşi size, kalan yedisi ise arkadaşınıza veriliyor.

Sizde bulunan çift sayı adedinin, arkadaşınızdakinden daha fazla olma olasılığı nedir?