M.Ö. 2000 : Eski Mısırlılar π = (16/9)2 = 3.1605 değerini kullanıyorlar.

M.Ö. 2000 : Mezopotamyalılar Babil devrinde π = değerini kullanıyorlar.

M.Ö. 1200 : Çinliler π = 3 değerini kullanıyorlar.

M.Ö. 550 : Kutsal Kitapta (I. Krallar 7 : 23) , π = 3 anlamına geliyor.

M.Ô. 434 : Anaksagoras daireyi kare yapmaya girişir.

M.Ô. 300 : Yılları, Archimides 3 + 1/7 < π < 3 + 10/71  olduğunu buluyor. Bundan başka yaklaşık olarak π = 211875/67441 kesrini de buluyor.

M.S. 200 : Yıllarında, Batlamyos π = (377/120) = 3.14166 değerini kullanıyor.

M.S. 300 : Yılları, Çüng Hing π = 3.166 değerini kullanıyor.

M.S. 300 : Yılları, Vang Fau π = (142/45) = 3.155 değerini kullanıyor.

M.S. 300 : Yılları, Liu Hui π = (471/150) = 3.14 değerini kullanıyor.

M.S. 500 : Yılları, Zu Çung-Çi 3.1415926< π < 3.1415927 olduğunu buluyor.

M.S. 600 : Yılları Hintli Aryabhatta π = (62832/2000) = 3.1416 değerini kullanıyor.

M.S. 620 : Hintli Brahmagupta π = (m/10) değerini kullanıyor. Bazı kaynaklarda da Brahmagupta’nın için  değerini kullandığı belirtilir.

M.S. 1200 : İtalyan Fibonacci π = 3.141818

M.S. 1436 : Semankant Türkü Giyasüddin Cemşid el Kaşi, π ‘yi 14 basamağa kadar elde ediyor. Bu değer bugünkü kabul edilen değere göre doğrudur.

M.S. 1573 : Valentinus Otho π = (355/113) = 3.1415929 olduğunu buluyor.

M.S. 1593 : Hollanda’lı Adriaen van Rooman π’yi 15 basamağa kadar hesaplıyor.

M.S. 1596 : Hollandalı Lodolph ve Cevlen π’yi 35 basamağa kadar hesaplıyor. (Bu nedenle Almanya’da sayısı, Lodolph sayısı diye de bilinir.)

M.S. 1705 : Abraham Sharp π’ yi 72 basamağa kadar hesaplıyor.

M.S. 1706 : John Machin π’ yi 100 basamağa kadar hesaplıyor.

M.S. 1719 : Fransız De Lagny  π’ yi 127 basamağa kadar hesaplıyor.

M.S. 1737 : Leonard Euler’in benimsemesiyle π sembolü evrensellik kazanıyor.

M.S. 1761 : lsviçreli Johaun Heinrich Lambert  π’ nin irrasyonelliğini kanıtlıyor.

M.S. 1775 : İsviçre’li matematikçi, L. Euler  π’ nin üstel olabileceğine işaret ediyor.

M.S. 1794 : Fransız Adrien-Marie Legendre  π’ nin ve 2 nin irrasyonelliğini kanıtlıyor.

M.S. 1794 : Vega π’ yi 140 basamağa kadar hesaplıyor.

M.S. 1844 : Avusturyalı Schulz von Strassnigtzky π’yi 200 basamağa kadar hesaplıyor.

M.S. 1855 : Richter π’ yi 500 basamağa kadar hesaplıyor.

M.S. 1874 : lngiliz W. Shanks  π’ yi 707 basamağa kadar hesaplıyor.

M.S. 1882 : Alman Ferdinan Lindemann π’ nin üstel bir sayı olduğunu kanıtlıyor.

M.S. 1947 : İlk bilgisayar ENİAC  π’ yi 2035 basamağa kadar hesaplıyor.

M.S. 1958 : F. Genuys tarafından, Chiffers I de yayınlanan makalede, π sayısının değeri 10.000 nci ondalık basamağa kadar hesaplanmıştır.