PISA Nedir?

Programme for International Student Assessment kelimesinin (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) kısaltması olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmadır. İlk olarak 2000 yılında uygulanan projede, her üç yılda bir yapılan sınavlarla 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve beceriler değerlendirilir.

PISA projesinde Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konularının yanı sıra öğrencilerin motivasyonlarını, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleriyle ilgili veriler toplanmaktadır.

PISA Sonuçları 2015

PISA 2015 sonuçları 06.12.2016 tarihinde açıklandı. 72 ülkeden 540 bin öğrencinin katıldığı PISA 2015 sonuçlarına göre Türkiye Matematikte 420 puan alarak 49’uncu sırada kendine yer buldu. Fen bilimlerinde ise 425 puanla 52’nci olan ülkemiz, okuma becerileri alanında 428 puan ile 50’nci oldu. Bu sonuçlarla Türkiye OECD ortalamasının altında kalmasının yanında, bir önceki sonuçlara (PISA 2012) göre sıralamada kayıplar yaşadı.

PISA 2015 Matematik alanında Türkiye 72 ülke arasında 49. oldu

PISA 2015 Fen Bilimleri alanında Türkiye 72 ülke arasında 52. oldu

PISA 2015 Okuma Becerileri alanında Türkiye 72 ülke arasında 50. oldu

PISA sınavlarında Türkiye’nin son yıllardaki grafiği