Tanımsızlık ve Belirsizlik genellikle karıştırılan iki kavramdır. Bu iki kavramı ayırt etmek aslında zor değildir. Tanımsızlık tanımlanmayan durum, belirsizlik ise tanımlı ancak tam belirli olmayan durumdur. Örnekle anlatacak olursak:

0’dan farklı bir a sayısı için a/0 tanımsızdır. Şöyle açıklayalım:

a/0 = x olsun. Bölü sıfırı karşı tarafa çarpı sıfır olarak alırsak;

a = x . 0 olur. Şimdi burada x yerine bir sayı koymak istiyoruz ki 0 ile çarpınca a gibi bir sayı olsun. Ancak böyle bir sayı bulamıyoruz. Böyle bir sayı tanımlanmadığı için sayı bölü sıfır tanımsızdır.

0/0 ifadesi ise belirsizdir. Onu da şöyle açıklayalım:

Yine 0/0 = x gibi düşünelim ve bölü 0’ı karşıya çarpı sıfır olarak alalım;

0 = x . 0 olur. Şimdi burada x yerine bir sayı koymak istiyoruz ki 0 ile çarpılınca sonuç 0 olsun. Takdir edersiniz ki x yerine herhangi bir sayı yazabilirim. Doğal olarak x yerine yazacağım sayı tanımlıdır ama hangisini yazacağım belirli değildir. Sonuç olarak sıfır bölü sıfır ifadesi belirsizdir.

Ayrıca 0’ı sıfır hariç bir sayıya bölersek 0 olur.

Sıfır bölü sayı sıfıra eşittir. Örnek verecek olursak 0/23 = 0’dır. Tabii yukarıda belirttiğimiz gibi sıfırı böldüğümüz sayı sıfır olmamalıdır. Sıfır bölü sıfır belirsizdir.

KAYNAKLAR:
• Tanımsızlık ve belirsizlik üzerine. (2013, 23 Eylül).
Erişim adresi matematiktutkusu.com