TIMSS Nedir?

Trends in International Mathematics and Science Study kelimesinin kısaltması olan TIMSS, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın bir projesi olan TIMSS, öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır.

İlk kez 1995 yılında yürütülen bu çalışma her 4 yılda bir,  4. ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. TIMMS hakkında daha fazla bilgi almak için TIMSS Tanıtım Kitapçığına bakabilirsiniz.

TIMSS Sonuçları 2015

2015 yılı TIMSS sonuçları 29.11.2016 tarihinde açıklandı. Sonuçlara son zamanlarda olduğu gibi yine Uzakdoğu ülkeleri damga vurdu. Ülkemiz ise kendine istenilen seviyede yer bulamadı.

4. sınıflar Matematik alanında Türkiye 49 ülke arasında 36. oldu

8. sınıflar Matematik alanında Türkiye 39 ülke arasında 24. oldu

4. sınıflar Fen alanında Türkiye 47 ülke arasında 35. oldu

8. sınıflar Fen alanında Türkiye 39 ülke arasında 21. oldu