Farklı üç adet 2 basamaklı asal sayımız var.

-Bu üç sayının ortalaması asal sayıdır.

-Her sayı çiftinin ortalaması asal sayıdır.

Bu üç sayıyı bulunuz.