Dokuzdan başlayarak ikiye kadar olan rakamları üssün üssü biçiminde yazıyoruz.

(Dokuz üzeri sekiz üzeri yedi üzeri altı üzeri beş üzeri dört üzeri üç üzeri iki)

Herhangi bir üstel kısımda parantez bulunmamaktadır.

Yazdığımız bu üstel ifadenin değerini hesapladığımızda sondan üç basamağındaki sayı ne olur?