Bir sayının tüm bölenlerinin –kendisi hariç- toplamı o sayıdan büyükse, o sayıyı ‘zengin sayı’ olarak adlandıralım.

Örnek: 12 zengin sayıdır. Çünkü bölenlerini (1,2,3,4,6) topladığımız zaman 16 sayısı elde edilir. (16>12).

Hem zengin hem de tek sayı olan en küçük sayıyı bulunuz.