BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Açılar
✓ Açı Çeşitleri

AÇILAR


Yukarıdaki açı AOB açısı, BOA açısı veya O açısı olarak isimlendirilir.

Sembolle \(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B\), \(\mathrm B\widehat{\mathrm O}\mathrm A\), veya \(\widehat{\mathrm O}\) şeklinde gösterilir.

AÇI ÇEŞİTLERİ

Açılar ölçülerine göre dik, dar, geniş ve doğru açı olarak sınıflandırılır.

Dik Açı

Ölçüsü 90° olan açıya dik açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 90°’dir. Bu yüzden ABC açısı dik açıdır.

Dar Açı

Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açıya dar açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 37°’dir ve 90°’den küçüktür. Bu yüzden ABC açısı dar açıdır.

Geniş Açı

Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açıya geniş açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 135°’dir yani 90° ile 180° arasındadır. Bu yüzden ABC açısı geniş açıdır.

Doğru Açı

Ölçüsü 180° olan açıya doğru açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 180°’dir. Bu yüzden ABC açısı doğru açıdır.

Bir AOB açısının ölçüsü sembolle \(\mathrm s(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B)\) veya \(\mathrm m(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B)\) şeklinde gösterilir.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Nokta, Doğru, Işın, Doğru ParçasıBir Doğruya Dikme ve Paralel Çizme