Açılar ve Açı Çeşitleri

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Açılar
  • √ Açı Çeşitleri

AÇILAR


Yukarıdaki açı AOB açısı, BOA açısı veya O açısı olarak isimlendirilir.

Sembolle \(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B\), \(\mathrm B\widehat{\mathrm O}\mathrm A\), veya \(\widehat{\mathrm O}\) şeklinde gösterilir.

AÇI ÇEŞİTLERİ

Açılar ölçülerine göre dik, dar, geniş ve doğru açı olarak sınıflandırılır.

DİK AÇI

Ölçüsü 90° olan açıya dik açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 90°’dir. Bu yüzden ABC açısı dik açıdır.

DAR AÇI

Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açıya dar açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 37°’dir ve 90°’den küçüktür. Bu yüzden ABC açısı dar açıdır.

GENİŞ AÇI

Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açıya geniş açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 135°’dir yani 90° ile 180° arasındadır. Bu yüzden ABC açısı geniş açıdır.

DOĞRU AÇI

Ölçüsü 180° olan açıya doğru açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 180°’dir. Bu yüzden ABC açısı doğru açıdır.

Bir AOB açısının ölçüsü sembolle \(\mathrm s(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B)\) veya \(\mathrm m(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B)\) şeklinde gösterilir.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:

  • √ 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Nokta, Doğru, Işın, Doğru Parçası

Bir Doğruya Dikme ve Paralel Çizme

Bunları da beğenebilirsin
YORUMLAR