BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Nokta, Doğru, Işın, Doğru Parçası Nedir?
✓ İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

NOKTA

Geometrinin en temel kavramı noktadır. Nokta tanımsız bir terimdir. Çevremizde noktaya şu örnekler verilebilir:
→ Kalemin ucunun kağıtta bıraktığı iz
→ Cümlelerin sonuna koyduğumuz nokta
→ İki çizginin kesiştiği yer

Noktanın boyutu (eni, boyu, yüksekliği) yoktur. Büyük harfle gösterilir.

ÖRNEK: A noktası .A şeklinde gösterilir.

DOĞRU

İki yönde istenildiği kadar uzatılabilen düz çizgiye doğru denir.

Doğru;

  • Sonsuz sayıda noktadan oluşur.
  • İki ucu sınırsızdır.
  • Bir boyutludur yalnız uzunluğu vardır. Eni ve yüksekliği yoktur.
Doğru

Nokta ile Doğrunun İlişkisi

  • Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. (Şekil – 1)
  • İki noktadan sadece bir tane doğru geçebilir. (Şekil – 2)
  • Doğru üzerinde sonsuz tane nokta vardır.
Nokta ve Doğru

Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. Örneğin yukarıdaki doğruda bulunan C, D noktaları doğrudaş (doğrusal) noktalardır.

DOĞRU PARÇASI

Bir doğru üzerinde yer alan farklı iki nokta ve bu noktalar arasında kalan kısım doğru parçasını oluşturur.

Doğru Parçası

Doğru parçaları sonsuza kadar gitmedikleri için belirli bir uzunluğa sahiptirler. Bir AB doğru parçasının uzunluğu sembolle |AB| şeklinde gösterilir.

ÖRNEK: AB doğru parçasının uzunluğu 5 cm ise bu uzunluk sembolle |AB| = 5cm şeklinde gösterilir.

Uzunlukları birbirine eşit olan doğru parçalarına eş doğru parçaları denir. Eşlik \(\cong\) sembolü ile gösterilir.

ÖRNEK: |AB| = 6cm ve |CD| = 6cm olsun. |AB| = |CD| olduğundan AB doğru parçası CD doğru parçasına eştir. Bu eşlik  [AB] \(\cong\) [CD] şeklinde gösterilir.

IŞIN

Başlangıç noktası sabit olup bir yönde istenildiği kadar uzatılabilen düz çizgiye ışın denir. Bir doğru parçasının bir ucuna sonsuz sayıda doğru parçası ekleyerek ışını elde edebiliriz.

Işın

AB doğru parçası [AB], B ucundan sonsuza kadar uzatılarak AB ışını elde edilmiştir.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir.
✓ Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
YüzdelerAçılar