BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Çokgen ve Çokgenlerin İsimlendirilmesi
✓ Çokgenlerin Temel Elemanları

En az üç doğru parçasının, birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak  birleştirilmesiyle elde edilen basit, kapalı ve kendisini kesmeyen düzlemsel şekillere çokgen denir.

Çokgenler

ÇOKGENİN TEMEL ELEMANLARI

  • Çokgeni oluşturan doğru parçalarına çokgenin kenarları denir.
  • Kenarların birleştiği noktalara çokgenin köşeleri denir.
  • Köşelerde oluşan ve çokgenin içinde kalan açılara çokgenin iç açısı denir.
  • Çokgenin ardışık olmayan kenarlarını birleştiren doğru parçalarına çokgenin köşegeni denir.
Çokgenlerin Kenarları Köşeleri Açıları

Üçgenin köşegeni yoktur.

ÇOKGENLERİ İSİMLENDİRME

Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir.

3 kenarı olan çokgenlere üçgen,
4 kenarı olan çokgenlere dörtgen,
5 kenarı olan çokgenlere beşgen,
6 kenarı olan çokgenlere altıgen

Kenar sayısına göre isimlendirmeyi devam ettirebiliriz. Yedigen,sekizgen,dokuzgen…

ÇokgenKöşe SayısıKenar Sayısıİç Açı SayısıKöşegen Sayısı
ÜÇGEN3330
DÖRTGEN4442
BEŞGEN5555
ALTIGEN6669

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Bir Doğruya Dikme ve Paralel ÇizmeÜçgenler