Üçgenleri Sınıflandırma (Üçgen Çeşitleri)

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Üçgen Çeşitleri
  • √ Dar Açılı, Dik Açılı, Geniş Açılı Üçgen
  • √ Çeşitkenar, İkizkenar, Eşkenar Üçgen
Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarından meydana gelen geometrik şekle üçgen denir.

ÜÇGENLERİ SINIFLANDIRMA

Üçgenler

Yukarıdaki üçgenleri gruplandırmak istersek açılarına göre veya kenarlarına göre olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırabiliriz.

AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER

1) DAR AÇILI ÜÇGEN

Üç açısı da 90 dereceden küçük olan üçgenlerdir.
Dar Açılı Üçgen

2) DİK AÇILI ÜÇGEN

Bir açısı 90 derece olan üçgenlerdir.
Dik Açılı Üçgen

3) GENİŞ AÇILI ÜÇGEN

Bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlerdir.
Geniş Açılı Üçgen

KENARLARINA GÖRE ÜÇGENLER

1) EŞKENAR ÜÇGEN

Bütün kenar uzunlukları eşit olan üçgenlerdir.
Eşkenar Üçgen

2) İKİZKENAR ÜÇGEN

İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlerdir.
İkizkenar Üçgen

3) ÇEŞİTKENAR ÜÇGEN

Bütün kenar uzunlukları farklı olan üçgenlerdir.
Çeşitkenar Üçgen

Aşağıdaki örnekleri inceleyim.

Üçgen ÇeşitleriÜçgenler Şema

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:

  • √ Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Çokgenler

Dörtgenler

Bunları da beğenebilirsin
YORUMLAR