BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Üçgen Çeşitleri
✓ Dar Açılı, Dik Açılı, Geniş Açılı Üçgen
✓ Çeşitkenar, İkizkenar, Eşkenar Üçgen

Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarından meydana gelen geometrik şekle üçgendenir.

Üçgenler

Yukarıdaki üçgenleri gruplandırmak istersek açılarına göre veya kenarlarına göre olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırabiliriz.

AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER

1) Dar Açılı Üçgen

Üç açısı da 90 dereceden küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen denir.

Dar Açılı Üçgen

2) Dik Açılı Üçgen

Bir açısı 90 derece olan üçgenlere dik açılı üçgen veya kısaca dik üçgen denir.

Dik Açılı Üçgen

3) Geniş Açılı Üçgen

Bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir.

Geniş Açılı Üçgen

KENARLARINA GÖRE ÜÇGENLER

1) Eşkenar Üçgen

Bütün kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir.

Eşkenar Üçgen

2) İkizkenar Üçgen

İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir.

İkizkenar Üçgen

3) Çeşitkenar Üçgen

Bütün kenar uzunlukları farklı olan üçgenlere çeşitkenar üçgen denir.

Çeşitkenar Üçgen

Aşağıdaki örnekleri inceleyim.

Üçgen Çeşitleri
Üçgenler Şema

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
ÇokgenlerDörtgenler