BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Ondalık Gösterimleri Karşılaştırma
✓ Ondalık Gösterimleri Sıralama
✓ Ondalık Gösterimleri Sayı Doğrusunda Gösterme

ONDALIK GÖSTERİMLERİ SIRALAMA

İki ondalık gösterim karşılaştırılırken önce tam kısımlarına bakılır, tam kısmı büyük olan ondalık gösterim daha büyüktür.

ÖRNEK: 6,2 ve 3,75 ondalık gösterimlerini karşılaştıralım.

6,2 ondalık gösteriminin tam kısmı 6‘dır.

3,75 ondalık gösteriminin tam kısmı 3‘tür.

Bu yüzden bu ondalık gösterimlerin karşılaştırılması: 3,75 < 6,2

Tam kısmı eşit olan iki ondalık gösterim karşılaştırılırken sırasıyla onda birler, yüzde birler ve binde birler basamaklarındaki rakamlara bakılır.

ÖRNEK: 5,8 ve 5,7 ondalık gösterimlerini karşılaştıralım.

5,8 ve 5,7 ondalık gösterimlerinin tam kısımları eşittir. Bu yüzden onda birler basamaklarına bakılır.

5,8 ‘in onda birler basamağındaki rakam, 5,7 ‘ninkinden büyüktür.

Bu yüzden bu ondalık gösterimlerin karşılaştırılması: 5,7 < 5,8

ÖRNEK: 6,28 ve 6,269 ondalık gösterimlerini karşılaştıralım.

6,28 ve 6,269 ondalık gösterimlerinin tam kısımları eşittir, onda birler basamaklarına bakılır. Bu iki sayının da onda birler basamaklarındaki rakamlar (2) aynıdır. Bu yüzden yüzde birler basamaklarına bakılır.

6,28‘in yüzde birler basamağındaki rakam , 6,269’ninkinden büyüktür.

Bu yüzden bu ondalık gösterimlerin karşılaştırılması: 6,269 < 6,28

Ondalık gösterimlerin en sağına eklenen sıfırlar kesrin değerini değiştirmez.

ÖRNEK: 3,6 – 3,60 – 3,600 ondalık gösterimleri birbirine eşittir.

3,6 = 3,60 = 3,600

ÖRNEK: 15,3 ve 15,32 ondalık gösterimlerini karşılaştıralım.

15,3 ve 15,32 ondalık gösterimlerinin tam kısımları eşittir, onda birler basamaklarına bakılır. Bu iki sayının da onda birler basamaklarındaki rakamlar (3) aynıdır. Bu yüzden yüzde birler basamaklarına bakılır.

15,3 = 15,30 olduğu için 15,30‘un yüzde birler basamağındaki rakam , 15,32‘ninkinden küçüktür.

Bu yüzden bu ondalık gösterimlerin karşılaştırılması: 15,3 < 15,32

ÖRNEK: 5,32 – 4,7 – 5,4 – 4,73 ondalık gösterimlerini sıralayalım.

4,73 ve 4,7 ondalık gösterimlerinin tam kısımları 4’tür. Bu yüzden diğerlerinden küçüktürler ve bu iki ondalık gösterimden 4,7 daha küçüktür. 5,32 ve 5,4 ondalık gösterimlerinden 5,4 daha büyüktür.

Sıralama: 4,7 < 4,73 < 5,32 < 5,4

ONDALIK GÖSTERİMLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

Ondalık gösterimler sayı doğrusunda tam kısmındaki sayı ve bir fazlası arasındadır. Bu aralık ondalık gösterimin kesir kısmındaki basamak sayısına göre (1 basamak 10 parça, 2 basamak 100 parça) eş parçalara bölünür ve kesir kısmındaki sayı kadar parça ilerlenerek kesrin yeri bulunur.

ÖRNEK: 2,6 ondalık gösterimini sayı doğrusunda gösterelim.

2,6 sayısı 2 ile 3 arasındadır. Bu sayı kesir olarak \(2\frac6{10}\) olarak da gösterilebilir.

Sayı doğrusunda 2 ile 3 arası 10 eş parçaya ayrılır ve 6 parça ilerlenerek 2,6’nın yeri bulunur.

Ondalık Gösterimleri Sayı Doğrusunda Gösterme

ÖRNEK: 5,46 ondalık gösterimini sayı doğrusunda gösterelim.

5,46 sayısı 5 ile 6 arasındadır. Bu sayı kesir olarak \(5\frac{46}{100}\) olarak da gösterilebilir.

Sayı doğrusunda 5 ile 6 arası 100 eş parçaya ayrılır ve 46 parça ilerlenerek 5,46’nın yeri bulunur.

5,46 sayısı 5,40 ile 5,50 arasında olduğu için bu aralık 10 eşit parçaya bölünerek de 5,46’nın yeri bulunabilir.

Ondalık Gösterimleri Sayı Doğrusunda Gösterme

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Ondalık GösterimOndalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma