BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Zihinden toplama işlemi
✓ Zihinden çıkarma işlemi

Bir işlemi zihinden yani kağıt kalem kullanmadan (hesap makinesi de kullanmadan tabi ki) yapmanın birden çok yolu vardır. Zihinden toplama ve çıkarma işlemleri için bazı yöntemleri inceleyelim.

 TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ ZİHİNDEN NASIL YAPILIR?

1. YÖNTEM: Sayıları Basamaklarına Ayırma

Bu yöntemde onluklarla onlukları, birliklerle birlikleri zihinden toplarız/çıkartırız.

ÖRNEK: 21 + 24 işlemini yapalım.

21 = 20 + 1
24 = 20 + 4

Cevap:

( 20 + 20 ) + ( 1 + 4 )
40 + 5 = 45

ÖRNEK: 38 + 14 işlemini yapalım

38 = 30 + 8
14 = 10 + 4

Cevap:

( 30 + 10 ) + ( 8 + 4 )

40 + 12 = 52

ÖRNEK: 38 − 14 işlemini yapalım

38 = 30 + 8

14 = 10 + 4

Cevap:

( 30 − 10 ) + ( 8 − 4 )
20 + 4 = 24

2. YÖNTEM: Uygun Sayıları Kullanma

Zihinden işlem yaparken sayılardan biri 10, 100, 1000 veya bunların katları gibi sonu sıfır ile biten bir sayıya yakınsa bu sayıdan faydalanarak işlem yapmak daha kolaydır.

ÖRNEK: 27 + 19 işlemini yapalım.

Toplamada bir sayıdan azaltıp diğer sayıya ekleyebiliriz.

19 sayısı 20 olsa işlem daha kolay olacağından 27’den 1 çıkartır 19’a ekleriz.

27 + 19 = 26 + 20 = 46

ÖRNEK: 27 − 19 işlemini yapalım.

Çıkarmada her iki sayıya aynı sayıyı ekleyebiliriz veya her iki sayıdan aynı sayıyı çıkarabiliriz.

19 sayısı 20 olsa işlem daha kolay olacağından her iki sayıya 1 ekleriz.

27 − 19 = 28 − 20 = 8

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

ALIŞTIRMALAR

ALIŞTIRMA SORULARI

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız.

  • 32 + 98 = ……….
  • 76 + 41 = ……….
  • 93 – 29  = ……….
  • 76 + 61 = ……….
  • 84 – 19 = ……….
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Doğal Sayılarla Toplama ve ÇıkarmaToplama İşleminin Sonucunu Tahmin Etme