BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Toplama İşleminde Sonucu Tahmin Etme
✓ Tahmin Yöntemleri
✓ Yuvarlama Yöntemi
✓ Soldan Sağa Toplama Yöntemi
✓ Gruplama Yöntemi

TOPLAMANIN SONUCUNU TAHMİN ETME

Doğal sayılarla toplama işleminin sonucunu tahmin etmek için farklı yöntemler kullanabiliriz.

1. YÖNTEM: Yuvarlama Yöntemi

Yuvarlama metodunda, toplayacağımız sayıların ikisi birden veya yalnızca birini yuvarlayabiliriz. Yuvarlama işlemini en yakın yüzlüğe veya en yakın binliğe yapabiliriz.

Şimdi yuvarlama nasıl yapılır görelim:

► Yuvarlama yapmak istediğimiz basamaktan bir küçük basamağa bakarız.

► Eğer buradaki rakam 5 veya 5’ten büyükse yuvarlama yapacağımız basamağı bir arttırırız, daha küçük basamakları sıfırlarız.

► Eğer buradaki rakam 5’ten küçükse yuvarlama yapacağımız basamakta değişiklik yapmadan daha küçük olan basamakları sıfırlarız.

ÖRNEK: 38362 sayısını en yakın yüzlüğe ve binliğe yuvarlayalım.

Önce yüzlüğe yuvarlamayı yapalım. Sayının yüzler basamağını işaretleyelim ve bir küçük basamağa bakalım. Altı çizili basamak 5’ten büyük olduğu için yüzler basamağını bir arttırırız ve sağındaki basamakları sıfırlarız.

38362 → 38400

Şimdi binliğe yuvarlama yapalım. Sayıların binler basamağını işaretleyelim ve bir küçük basamağa bakalım. Altı çizili basamak 5’ten küçük olduğu için binler basamağını değiştirmeden sağındaki basamakları sıfırlarız.

38362 → 38000

Şimdi yuvarlama yöntemini kullanarak bir toplama işleminin cevabını tahmin edelim.

ÖRNEK: 4523 + 3291 işleminin sonucunu tahmin edelim.

Bu iki sayıyı yüzler basamağına göre yuvarlayalım:

4523 → 4500

3291 → 3300

4500 + 3300 = 7800 şeklinde tahminde bulunabiliriz. İşlemin gerçek sonucu 4523 + 3291 = 7814

Eğer iki sayı topluyorsak bu sayılardan sadece birini de yuvarlayarak tahmin yapabiliriz.

ÖRNEK: 4523 + 3291 işleminin sonucunu tahmin edelim.

4523 + 3300 = 7823 (3291 sayısını 3300’e yuvarladık.)

2. YÖNTEM: Soldan Sağa Toplama Yöntemi

Bu yöntemde toplayacağımız sayıların basamaklarını soldan sağa doğru ayrı ayrı toplayıp yaklaşık bir değer bulabiliriz.

ÖRNEK: 573 + 221 işleminin sonucunu tahmin edelim.

5 yüzlük + 2 yüzlük = 700
7 onluk + 2 onluk = 90

Sonuç yaklaşık olarak 790’dır.

3. YÖNTEM: Gruplama Yöntemi

Üç veya daha fazla doğal sayının toplamının sonucunu tahmin ederken bu sayıları toplamları yaklaşık olarak 100 veya 1000 olacak gruplayabiliriz.

ÖRNEK: 252 + 670 + 342 + 764 işleminin tahmini sonucunu bulalım.

252 ve 764’ün toplamına yaklaşık 1000,
670 ve 342’nin toplamına yaklaşık 1000 diyebiliriz.

Bu şekilde işlemin sonucunu 2000 olarak tahmin edebiliriz.

ÖRNEK: 46 + 21 + 58 + 70 + 84 + 25 işleminin tahmini sonucunu bulalım.

46 + 58 işleminin yaklaşık sonucu 100,
21 + 84 işleminin yaklaşık sonucu 100,
70 + 25 işleminin yaklaşık sonucu 100’dür.

Verilen sayıları bu şekilde gruplayarak tahmini sonucu 300 bulabiliriz.

İşlemin gerçek sonucu 304’tür. Tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark 304 – 300 = 4’tür.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

ALIŞTIRMALAR

 ALIŞTIRMA SORULARI

1) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu tahmin ediniz.

  • 2428 + 1111 = ……….
  • 63280 + 24030 = ……….
  • 1583 + 1431  = ……….
  • 402 + 780 + 612 + 215 + 980 = ……….
  • 1893 + 3603 + 7979 + 6538 = ……….
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Zihinden Toplama ve ÇıkarmaÇıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme