BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Veri Analizi
✓ İki Veri Grubunu Karşılaştırma

Verileri analiz ederken ve yorumlarken istatistiksel ölçümleri kullanırız. Örneğin öğrendiğimiz aritmetik ortalama ve açıklık konularını iki veri grubunun karşılaştırırken kullanacağız.

ÖRNEK: Aşağıda iki öğrencinin 3 haftada çözdükleri soru sayıları verilmiştir. Bu verileri inceleyelim.

Öğrenci1. Hafta2. Hafta3. Hafta
Kamil200450340
Hayri300280320
Tablo: Kamil ve Hayri’nin üç haftalık soru sayıları

Kamil’in haftalık ortalaması: (200 + 450 + 340) : 3 = 330
Hayri’nin haftalık ortalaması: (300 + 280 + 320) : 3 = 300

Kamil’in bir haftada ortalama çözdüğü soru sayısı Hayri’den fazladır. Bu yüzden Kamil haftalık soru çözmede daha başarılıdır diyebiliriz.

İki veri grubu karşılaştırılırken öncelikle aritmetik ortalamalarına bakılır. Eğer ortalamaları eşit ise bu veri gruplarının açıklıklarına bakılarak karşılaştırma yapılır.

ÖRNEK: Aşağıda iki arkadaşın matematik sınavlarından aldıkları notlar verilmiştir. Bu öğrencilerin notlarını inceleyelim.

Öğrenci1. Yazılı2. Yazılı3. Yazılı
Tarık808575
İlknur6010080
Tablo: Tarık ve İlknur’un Matematik yazılı notları

Tarık’ın not ortalaması: (80 + 85 + 75) : 3 = 80
İlknur’un not ortalaması: (60 + 100 + 80) : 3 = 80

İki öğrencinin de Matematik not ortalamaları birbirine eşittir. Daha iyi bir karşılaştırma yapmak için bu verilerin açıklıklarını bulalım.

Tarık’ın notlarının açıklığı: 85 − 75 = 10
İlknur’un notlarının açıklığı: 100 − 60 = 40

Sadece aritmetik ortalamaya bakacak olursak bu iki öğrencinin aynı başarıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak notları açıklıkla beraber değerlendirdiğimizde “Tarık daha başarılı bir öğrencidir.” diyebiliriz. Çünkü Tarık’ın aldığı notlar arasında çok fark yok ve istikrar var, İlknur’un notları ise birbirinden çok farklı ve bu durum İlknur’un bir sonraki sınavda çok düşük de çok yüksek de alabileceğinin bir göstergesidir.

NOT: Bir veri grubunun açıklığının fazla olması verilerin değerlerinin birbirinden uzak, az olması ise verilerin değerlerinin birbirine yakın olduğu anlamına gelir.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
TEST ÇÖZME BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Aritmetik Ortalama ve AçıklıkAçı ve Eş Açılar