“Bu hangi sayı ile toplarsak sonuç 0 çıkar?” sorusunun cevabı o sayının toplama işlemine göre tersini verir.

Toplama İşlemine Göre Ters Eleman 

Toplamları 0 olan iki rasyonel sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir.

Bir Sayının Toplamaya Göre Tersi Nasıl Bulunur?

Bir sayının toplama işlemine göre tersini bulmak için sayının işaretini değiştiririz. 

+9’un toplama işlemine göre tersi –9’dur çünkü bu iki sayının toplamı 0’dır.

–3’ün toplamaya göre tersi +3’tür.

Ters eleman hakkında genel bilgi için: Ters Eleman Nedir?