İkili bir işleme göre (toplama ve çarpma işlemi gibi) etkisiz elemanı (e) bulunan bir küme ele alalım.

Bu kümede bulunan bir a elemanı için:

( a ◊ b ) = ( b ◊ a ) = e eşitliğini sağlayan bir b elemanı varsa bu b elemanına a’nın tersi denir.

(Yukarıdaki ◊ işlemi herhangi bir işlem olabilir.)

BAKINIZ: Toplama işlemine göre ters eleman ve Çarpma işlemine göre ters eleman 

ÖRNEK: Toplama işlemini tam sayılar kümesinde ele alalım.

Toplama işleminin etkisiz elemanı vardır ve sıfırdır.

Şimdi 5’in toplama işlemine göre tersini bulalım. 5’in tersi demek 5 ile hem sağdan hem de soldan toplandığında etkisiz elemana eşit olacak sayı demektir. 5’in toplama işlemine göre tersi –5’tir

5 + x = x + 5 = 0

x = –5