BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Çarpma İşleminde Sonucu Tahmin Etme
✓ Yuvarlama Yöntemi

Doğal sayılarla çarpma işleminin sonucunu tahmin etmek için yuvarlama yöntemini kullanabiliriz.

Çarpma İşleminde Sonucu Tahmin Etme

Yuvarlama metodunda, çarpacağımız sayılar arasında iki basamaklı sayı varsa en yakın onluğa, üç basamaklı sayı varsa en yakın yüzlüğe yuvarlarız. Şimdi yuvarlama nasıl yapılır görelim:

► Yuvarlama yapmak istediğimiz basamaktan bir küçük basamağa bakarız.

► Eğer buradaki rakam 5 veya 5’ten büyükse yuvarlama yapacağımız basamağı bir arttırırız, daha küçük basamakları sıfırlarız.

► Eğer buradaki rakam 5’ten küçükse yuvarlama yapacağımız basamakta değişiklik yapmadan daha küçük olan basamakları sıfırlarız.

ÖRNEK: 392 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım.

Sayının yüzler basamağını işaretleyelim ve bir küçük basamağa bakalım. Altı çizili basamak 5’ten büyük olduğu için yüzler basamağını bir arttırırız ve sağındaki basamakları sıfırlarız.

392 → 400

ÖRNEK: 82 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım.

Sayının onlar basamağını işaretleyelim ve bir küçük basamağa bakalım. Altı çizili basamak 5’ten küçük olduğu için onlar basamağını değiştirmeden sağındaki basamağı sıfırlarız.

83 → 80

Şimdi yuvarlama yöntemini kullanarak bir çarpma işleminin cevabını tahmin edelim.

ÖRNEK: 483 x 91 işleminin sonucunu tahmin edelim.

İlk sayıyı en yakın yüzlüğe, ikinci sayıyı en yakın onluğa yuvarlayalım:

483 → 500

91 → 90

500 x 90 = 45000 şeklinde tahminde bulunabiliriz. İşlemin gerçek sonucu 483 x 91 = 43953

Çarptığımız iki sayıdan sadece birini de yuvarlayarak tahmin yapabiliriz.

ÖRNEK: 12 x 523 işleminin sonucunu tahmin edelim.

12 x 523 işleminde 12’yi 10’a yuvarlayarak cevabı 5230 olarak tahmin edebiliriz.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

ALIŞTIRMALAR

ALIŞTIRMA SORULARI

1) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu tahmin ediniz.

  • 235 x 11 = ……….
  • 69 x 510 = ……….
  • 188 x 301  = ……….
  • 48 x 82 = ……….
  • 189 x 38 = ……….
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Doğal Sayılarda BölmeBölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme