BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Dikdörtgen, Kare
✓ Paralelkenar
✓ Eşkenar Dörtgen
✓ Yamuk

Dört kenarı ve dört köşesi olan çokgenlere dörtgen denir. Dörtgenlerin aynı zamanda iki tane köşegeni bulunur. Dörtgenler sahip oldukları açı, kenar ve köşegen özelliklerine göre dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk gibi isimlendirilebilir.

DİKDÖRTGEN

Tüm açılarının ölçüsü 90° olan dörtgene dikdörtgen denir. Dikdörtgenlerin karşılıklı kenarları paralel ve eşit uzunluktadır.

Dikdörtgenin açı, kenar ve köşegen özellikleri

Dikdörtgenin Özellikleri

 • Tüm açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 90° dir.
 • Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
 • Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
 • Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
 • Köşegenleri birbirini ortalar.

KARE

Kare tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan özel bir dikdörtgendir.

Karenin açı, kenar ve köşegen özellikleri

Karenin Özellikleri

 • Tüm açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 90° dir.
 • Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
 • Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
 • Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
 • Köşegenleri birbirini ortalar.
 • Köşegenleri birbirini dik keser.

PARALELKENAR

Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralelkenar denir. Paralelkenarların karşılıklı kenarları eşit uzunlukta ve karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. 

Paralelkenarın açı, kenar ve köşegen özellikleri

Paralelkenarın Özellikleri

 • Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
 • Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
 • Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
 • Köşegenleri birbirini ortalar.

EŞKENAR DÖRTGEN

Tüm kenarları eşit uzunlukta olan dörtgene eşkenar dörtgen denir. Eşkenar dörtgenlerin karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. 

Eşkenar dörtgenin açı, kenar ve köşegen özellikleri

Eşkenar Dörtgenin Özellikleri

 • Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
 • Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
 • Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
 • Köşegenleri birbirini ortalar.
 • Köşegenleri birbirini dik keser.

YAMUK

Karşılıklı kenarlarından en az bir çifti paralel olan dörtgene yamuk denir. 

Yamuk

Yamuğun Özelliği

 • En az bir çift karşılıklı kenarı paraleldir.

DÖRTGENLERİN ÖZELLİKLERİ TABLOSU

Dörtgenlerin açı, kenar ve köşegen özelliklerini aşağıdaki tabloda toplu olarak görebilirsiniz. Tabloda dörtgenlerin baş harfleri kullanılmıştır. Örneğin paralelkenar yerine P yazılmıştır.

ÖzelliklerYPDEK
Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir.+++++
Karşılıklı kenar çiftlerinin hepsi birbirine paraleldir. ++++
Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. ++++
Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.   ++
Karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşittir. ++++
Tüm açı ölçüleri birbirine eşittir.  + +
Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.  + +
Köşegenler birbirini ortalar. ++++
Köşegenler birbirini dik keser.   ++

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
ÜçgenlerÜçgen ve Dörtgenlerde Açılar